FED kiểm tra “Sức khỏe tài chính” 33 ngân hàng

Cục dự trữ liên bang Mỹ FED mới đây đã cho biết sẽ kiểm tra “Sức khỏe tài chính” của 33 ngân hàng thông qua bài kiểm tra thường niên về sức chịu đựng của các ngân hàng trong bối cảnh kinh tế toàn cầu đang suy giảm.

Theo các tài liệu mà FED công bố thì giả định được đặt ra tương tự một cuộc khủng hoảng tài chính năm 2008 với sự gia tăng đột ngột của các khoản tín dụng xấu, Mỹ giảm lãi suất, tỷ lệ thất nghiệp chỉ giảm nhẹ trong khi đó giá cả hàng hóa thay đổi do nhu cầu giảm, thị trường chứng khoán thế giới biến động mạnh, kinh tế toàn cầu tăng trưởng chậm. Dự kiến các ngân hàng Mỹ sẽ phải nộp bản kế hoạch vốn và kết quả vào trước ngày 5/4. Đối  với các ngân hàng không vượt qua được kỳ thi có thể sẽ không được phép mua lại cổ phiếu và không được gia tăng cổ tức.

This entry was posted in Thế giới. Bookmark the permalink.