Italy: số tiền trốn thuế tương đương 1/3 GDP

Tiền trốn thuế tại Italia tương đương 1/3 GDP của nước này. Đó là báo cáo mới được công bố bởi trung tâm nghiên cứu chính trị kinh tế và xã hội Italia. Cụ thể số tiền mà người dân Italia trốn thuế lên tới 540 tỷ EURO. Theo trung tâm này thì nguồn thu nhập trốn thuế nhiều nhất là từ tình trạng lao động không có hợp đồng hoặc không khai báo với sở thuế như người trông trẻ và giáo viên dạy tư. Hiện số người trốn thuế ở Italia vẫn đang có xu hướng ngày càng tăng cao gây ra thiệt hại khổng lồ đối với nền kinh tế nước này.

 

This entry was posted in Thế giới. Bookmark the permalink.