Nhật Bản thông qua chính sách lãi suất âm

Ngân hàng trung ương Nhật Bản vừa thông qua một chính sách lãi suất âm với việc giữ nguyên kế hoạch mua lại tài sản kỷ lục của ngân hàng này. Cụ thể ngân hàng sẽ quyết định giữ mức lãi suất âm 0,1% đối với tất cả các tài khoản hiện đang có tại ngân hàng trung ương. Ngân hàng cũng cam kết sẽ tiếp tục bơm tiền vào nền kinh tế với tốc độ trung bình 80.000 tỷ yên tương đương 677 tỷ USD/năm chủ yếu thông qua việc mua trái phiếu Nhật Bản và giao dịch qua các quỹ đầu tư, các quỹ tín thác bất động sản. Mục đích của chính sách trên là nhằm giúp Nhật Bản thúc đẩy mức lạm phát và tăng trưởng kinh tế. Quyết định được đưa ra trong bối cảnh tiền lương không mấy tăng và giá dầu giảm mạnh trong thời gian qua đã tác động trực tiếp đến tăng trưởng của nền kinh tế.

This entry was posted in Thế giới. Bookmark the permalink.
0 comments