Gói 30.000 tỷ đồng sẽ được thực hiện đúng thời hạn

Không dừng gói 30.000 tỷ đồng trước thời hạn, đây là khẳng định của lãnh đạo Bộ xây dựng trước thông tin một số ngân hàng thương mại dừng cho vay gói hỗ trợ này. Qua đó gói 30.000 tỷ đồng sẽ được thực hiện đúng theo thời hạn 3 năm. Bên cạnh đó phía ngân hàng nhà nước Việt Nam cũng có thông tin khẳng định sẽ tiếp tục thực hiện xét duyệt, cam kết và cho vay gói 30.000 tỷ đồng đúng thời hạn quy định đồng thời sẽ cho kiểm tra cẩn thận thông tin có một số ngân hàng dừng cho vay gói 30.000 tỷ đồng này.

This entry was posted in Tài chính. Bookmark the permalink.