Năm 2015, tín dụng tăng trưởng 17,29%

Báo cáo của vụ tín dụng các ngành kinh tế ngân hàng nhà nước cho biết đến ngày 31/12/2015 dư nợ tín dụng ngành kinh tế tăng 17,29% so với cuối năm 2014, dấu hiệu cho thấy chuyển biến tích cực của hoạt động sản xuất kinh doanh. Kết quả này thấp hơn đôi chút so với mức ước tính tăng 18% của cơ quan quản lý và các chuyên gia đưa ra hồi cuối tháng 12. Nhưng điều đáng nói là dư nợ cho vay phục vụ phát triển nông nghiệp nông thôn, 1 trong 5 lĩnh vực ưu tiên của các tổ chức tín dụng đã tăng hơn 3% so với cuối năm ngoái. Đáng chú ý không kém, cho vay trong lĩnh vực ứng dụng công nghệ cao tăng tới hơn 43%.

This entry was posted in Tài chính. Bookmark the permalink.
0 comments