Sẽ giảm hệ số tiền lương tăng thêm của nhiều ngành

Từ ngày 1/5 năm nay, mức lương cơ sở sẽ tăng từ 1.150.000 đồng/tháng lên 1.210.000 đồng/tháng, đó là thông tin từ dự thảo mới nhất của Bộ nội vụ. Bộ nội vụ đề xuất dỡ bỏ hệ số tiền lương tăng thêm của các ngành như thuế, hải quan, kho bạc nhà nước đang được áp dụng 0,8-1,8 lần mức lương cơ sở như hiện nay. Hệ số tiền lương tăng thêm có thể giảm dần tương ứng với tỷ lệ tăng của mức lương cơ sở hoặc hệ số tiền lương tăng thêm sẽ được giữ nguyên khi điều chỉnh mức lương cơ sở cho đến khi thực hiện đề án tổng thể về cải cách tiền lương.

This entry was posted in Kinh tế. Bookmark the permalink.