9 ngân hàng của Iran kết nối với hệ thống ngân hàng toàn cầu

Iran vừa cho biết 9 ngân hàng của nước này đã hoàn tất việc kết nối trở lại với hệ thống hiệp hội viễn thông liên ngân hàng và tài chính quốc tế SWIFT. Đây là lần đầu tiên kể từ năm 2012 các ngân hàng của Iran được kết nối hoàn toàn với hệ thống ngân hàng toàn cầu.

Theo người đứng đầu phòng thương mại và công nghiệp Iran, các ngân hàng của nước này vốn bị ảnh hưởng nặng nề bởi các biện pháp cấm vận của phương Tây đã chuẩn bị đầy đủ cơ sở hạ tầng để kết nối với mạng lưới ngân hàng toàn cầu. Hiện các ngân hàng của nước này cũng đã bắt đầu thực hiện việc mở thư tín dụng với các quốc gia khác cho phép thúc đẩy hoạt động kinh tế thương mại của Iran trong thời gian tới.

This entry was posted in Thế giới. Bookmark the permalink.
0 comments