Khó khăn trong đầu ra của vùng hoa lay ơn Tết

Cả một vùng hoa lay ơn Tết lên đến hàng chục hecta tại TP.Tuy Hòa tỉnh Phú Yên hiện đang gặp khó khăn về đầu ra. Nhổ bỏ thì không xong còn bán thì lỗ nặng, hàng trăm nông dân tại đây đang phải chịu cảnh bị tư thương ép giá.

Mức giá thu mua tại nhà vườn chỉ từ 3.000-5.000 đồng/chục, mức giá thấp nhất kể từ hơn 10 năm qua ở vùng trồng hoa này. Lượng hoa quá nhiều trong khi không có đầu ra nên dù biết mình bị ép giá nhưng nông dân vẫn chấp nhận bán vì chỉ bán chậm một ngày là hoa lay ơn có thể nở hết. Mùa hoa Tết năm nay cứ 10 hộ trồng hoa lay ơn chỉ có 1 hộ có lãi.

This entry was posted in Nhà nông. Bookmark the permalink.