Nga: nhà nước vẫn nắm giữ các doanh nghiệp chiến lược sau tư nhân hóa

Trong quá trình tư nhân hóa các doanh nghiệp nhà nước thì chính phủ vẫn cần duy trì quyền kiểm soát đối với các công ty có tầm quan trọng chiến lược. Đây là thông điệp vừa được tổng thống Nga Vladimir Putin đưa ra.

Theo ông Putin thì chính phủ cần giữ lại lượng cổ phiếu vừa đủ để nắm quyền kiểm soát đối với các doanh nghiệp chiến lược trong khi phần còn lại được bán cho tư nhân. Nhà lãnh đạo Nga cũng nhấn mạnh tất cả các hợp đồng phải đảm bảo tính minh bạch và tuân thủ đầy đủ các tiêu chuẩn yêu cầu của pháp luật. Bên cạnh đó những khách hàng tham gia mua cổ phần của doanh nghiệp nhà nước nên là những công ty đăng ký tại Nga và sử dụng nguồn vốn sẵn có thay vì đi vay ngân hàng nhà nước.

This entry was posted in Thế giới. Bookmark the permalink.
0 comments