Xuất khẩu của nhóm hàng công nghiệp chế biến tăng trưởng thấp

Tháng 1 vừa qua, kim ngạch xuất khẩu của nhóm hàng công nghiệp chế biến chỉ tăng trưởng khoảng 2,8%. Đây được đánh giá là mức tăng trưởng khá thấp của lĩnh vực này, thông tin được Bộ công thương đưa ra hôm qua.

Việc xuất khẩu của nhóm điện thoại, linh kiện máy tính, linh kiện điện tử có xu hướng tăng trưởng chậm lại được cho là nguyên nhân của sự tăng trưởng khá thấp này. Ước tính trong tháng vừa qua, các nhóm hàng trên đạt kim ngạch xuất khẩu 3,9 tỷ USD.

This entry was posted in Kinh tế. Bookmark the permalink.