Bất động sản chiếm 60% tổng tài sản toàn cầu trong năm 2015

Bất động sản đã chiếm tới 60% tổng tài sản toàn cầu trong năm 2015. Đây là số liệu được công ty Saview công bố. Tổng giá trị bất động sản đã được đưa vào khai thác trên toàn cầu trong năm 2015 lên tới 217.000 tỷ USD. Con số này bao gồm các bất động sản nhà ở, thương mại và đất nông nghiệp, lâm nghiệp. Bất động sản là loại tài sản đặc biệt chịu ảnh hưởng bởi các hoạt động đầu tư toàn cầu với yếu tố tiền tệ, ngược lại nó cũng chịu tác động nhiều nhất tới tình hình kinh tế của các quốc gia trên toàn thế giới.

This entry was posted in Thị trường. Bookmark the permalink.