Giá xăng dầu có thể giảm vào hôm nay

Theo chu kỳ hôm nay 3/2 sẽ là thời điểm công bố điều chỉnh giá xăng dầu. Với những diễn biến trong 15 ngày qua thì giá xăng dầu được dự báo sẽ có thể tiếp tục giảm. Giá xăng dầu thế giới thời gian qua liên tục có diễn biến tăng giảm, tuy nhiên xu hướng giảm vẫn còn khá rõ. Vì thế trong lần điều chỉnh này, giá xăng dầu có thể sẽ giảm nhưng mức giảm sẽ không lớn. Chỉ tính riêng mặt hàng xăng, từ tháng 10/2015 cho đến nay đã có liên tiếp 7 lần điều chỉnh giảm giá.

This entry was posted in Thị trường. Bookmark the permalink.