Siêu thị nội tìm thị trường ngách để giữ thị phần

Chỉ chiếm chưa đến 1/3 thị phần bán lẻ hiện đại thế nhưng thị phần ít ỏi này của các siêu thị nội vẫn đang tiếp tục bị đe dọa bởi các tập đoàn bán lẻ đa quốc gia. Trong cuộc cạnh tranh ngày càng nóng lên này, các siêu thị nội đang tìm nhiều cách xoay sở để giữ thị phần cho mình. Tìm thị trường ngách tại các tỉnh là một trong những lựa chọn.

 

This entry was posted in Thị trường. Bookmark the permalink.
0 comments