Thu ngân sách từ dầu thô giảm gần 66% trong tháng 1/2016

Thống kê từ Bộ tài chính cho thấy tổng thu ngân sách nhà nước trong tháng 1, nguồn thu từ dầu thô đã giảm gần 66% so với cùng kỳ năm trước, nguyên nhân là giá dầu thô trên thị trường giảm xoay quanh mức 30 USD/thùng. Do có độ trễ trong thanh toán, giá dầu của Việt Nam có độ bình quân trong tháng 1 vừa qua cũng giảm 22 USD/thùng so với giá xây dựng dự toán.

This entry was posted in Kinh tế. Bookmark the permalink.