Doanh nghiệp giao thông thưởng Tết cao sau cổ phần hóa

Năm nay người lao động ở nhiều doanh nghiệp ngành giao thông sẽ có cái Tết đầy đủ và ấm cúng hơn so với trước đặc biệt là những doanh nghiệp đã được cổ phần hóa. Bởi theo số liệu từ vụ quản lý doanh nghiệp Bộ giao thông vận tải, 10 công ty cổ phần vừa công bố mức thưởng Tết cho cán bộ công nhân viên cao hơn từ 30-50% so với năm trước, thậm chí có những đơn vị từng nợ lương công nhân chồng chất nay sau khi cổ phần hóa thì thưởng Tết cũng lên tới con số hàng chục triệu đồng.

 

This entry was posted in Kinh tế. Bookmark the permalink.
0 comments