Xuất khẩu tôm chủ động thay đổi để hội nhập TPP

Với chính sách cam kết xóa bỏ thuế quan thì hiệp định TPP được coi là hiệp định của thế kỷ 21 dự báo sẽ mang lại nhiều cơ hội hơn cho ngành xuất khẩu tôm của Việt Nam. Đón đầu lợi thế này thì ngành nuôi tôm đã tự chủ động thay đổi để sẵn sàng hội nhập ngay từ khi hiệp định TPP chưa được ký kết.

Hiện các nước trong khối TPP đang chiếm khoảng 50% giá trị xuất khẩu thủy sản của Việt Nam. Với những chính sách thuận lợi thương mại sẽ thay đổi trong lộ trình của TPP thì Việt Nam hi vọng sản lượng xuất khẩu tôm sẽ tăng mạnh từ 10-20% so với hiện tại và là bước đệm nâng ngành nuôi tôm Việt Nam phát triển mạnh mẽ hơn.

This entry was posted in Nhà nông. Bookmark the permalink.