Doanh nghiệp được vay 70% vốn đầu tư phát triển công nghiệp hỗ trợ

70% vốn đầu tư là mức tối đa mà các doanh nghiệp có thể vay để phát triển công nghiệp hỗ trợ. Đây là nội dung mới trong thông tư vừa được ban hành của ngân hàng nhà nước.

Các tổ chức, cá nhân đầu tư sản xuất sản phẩm công nghiệp hỗ trợ ngoài được xem xét cho vay tối đa 70% vốn ban đầu còn được hưởng các chính sách ưu đãi khi vay. Về lãi suất doanh nghiệp sẽ được vay ngắn hạn bằng VNĐ tại các tổ chức tín dụng và chi nhánh ngân hàng nước noài với lãi suất căn cứ theo lãi suất cho vay tại từng thời kỳ được quy định bởi ngân hàng nhà nước. Thông tư này sẽ chính thức có hiệu lực kể từ ngày 22/2 tới.

This entry was posted in Kinh tế. Bookmark the permalink.
0 comments