Chương trình lương thực thế giới thúc đẩy hợp tác lâu dài với Việt Nam

Chương trình lương thực thế giới WFP mong muốn tăng cường quan hệ hợp tác lâu dài với Việt Nam. Đây là tuyên bố của đại diện tổ chức này đưa ra trong cuộc gặp gỡ với đại sứ Việt Nam tại thủ đô Roma-Italia.

Tổ chức này bày tỏ ấn tượng với sự phát triển của Việt Nam từ một nước thiếu lương thực trở thành một trong những nước xuất khẩu gạo hàng đầu thế giới, đồng thời mong muốn Việt Nam đóng góp hơn nữa vào việc hoạch định chính sách, chia sẻ kinh nghiệm và cử các chuyên gia của Việt Nam tham gia các hoạt động của chương trình lương thực thế giới khi có yêu cầu. Viện trợ của chương trình này hiện là nguồn viện trợ không hoàn lại lớn nhất trong hệ thống Liên Hợp Quốc cho các nước đang phát triển.

 

This entry was posted in Kinh tế. Bookmark the permalink.