Nhiều doanh nghiệp đã có đơn hàng xuất khẩu đến hết năm 2016

Ngay từ những ngày đầu năm 2016, nhiều doanh nghiệp sản xuất trong các khu chế xuất, các khu công nghiệp tại TP.Hồ Chí Minh cho biết họ đã có đơn hàng đến hết năm.

Cụ thể tại khu chế xuất Linh Trung 1, Linh Trung 2 hầu hết các doanh nghiệp lớn của Nhật Bản, Hàn Quốc thông báo đã có đơn hàng đủ cho cả năm 2016, đa số là các doanh nghiệp sản xuất hàng tiêu dùng và dệt may, da giày. Theo đại diện khu chế xuất Linh Trung, hiệp định TPP được ký kết đã thúc đẩy doanh nghiệp mạnh dạn tìm bạn hàng trong năm mới 2016. Với đà sản xuất ổn định như hiện tại, dự tính kim ngạch xuất khẩu tại khu chế xuất sẽ tăng 10% so với năm ngoái.

This entry was posted in Kinh tế. Bookmark the permalink.