Hãng tin BBC thu hẹp hoạt động nhằm tiết kiệm chi phí

Hãng tin BBC sẽ sa thải tới 1.000 nhân công đồng thời sát nhập hàng loạt các bộ phận để cắt giảm chi phí hoạt động. Bộ phận radio và truyền hình của BBC sẽ được sát nhập, bên cạnh đó một vài kênh truyền hình của hãng cũng sẽ bị thu hẹp hoạt động. Mục tiêu của kế hoạch là để tiết kiệm khoản tiền lên tới 700 triệu USD. Các chuyên gia tài chính nhận định kế hoạch của BBC cũng là để thích ứng với chính sách mới của chính phủ Anh đó là sẽ cắt giảm đầu tư cho kênh BBC. Khác với các kênh truyền thông phương Tây khác hoạt động và hạch toán độc lập thì đài BBC vẫn có liên hệ chặt chẽ với chính phủ Anh.

This entry was posted in Thế giới. Bookmark the permalink.
0 comments