Thành phố thân thiện nhất đối với các nhà đầu tư Hàn Quốc

Hà Nội và TP.Hồ Chí Minh là 2 thành phố thân thiện nhất với các nhà đầu tư Hàn Quốc. Đây là kết quả một cuộc thăm dò của viện kinh tế công nghiệp và thương mại Hàn Quốc thực hiện với các doanh nghiệp của nước này vè môi trường đầu tư tại 10 thành phố ở châu Á.

Trong kết quả được công bố hôm qua, đáng chú ý có tới hơn 1/5 số người được hỏi đánh giá TP.Hồ Chí Minh có nguồn nhân lực chất lượng cao và nguồn cung cấp nhân công dồi dào. Ngoài ra số người kỳ vọng môi trường đầu tư tại 2 thành phố sẽ được cải thiện chiếm tới hơn một nửa số người tham gia cuộc thăm dò ý kiến này.

This entry was posted in Kinh tế. Bookmark the permalink.