Từ hôm nay, nhân viên môi giới bất động sản phải có chứng chỉ hành nghề

Bắt đầu từ hôm nay, thông tư 11/2015 của Bộ xây dựng có hiệu lực, theo đó nhân viên môi giới bất động sản phải dự thi sát hạch để được cấp chứng chỉ hành nghề. Động thái này nhằm siết chặt tình trạng hỗn loạn của hoạt động giao dịch bất động sản trong thời gian vừa qua. Qua đó để được cấp chứng chỉ hành nghề môi giới bất động sản, các nhân viên phải thi bắt buộc các kiến thức cơ sở liên quan đến luật kinh doanh, đầu tư của thị trường bất động sản. Chứng chỉ có phạm vi sử dụng trên phạm vi cả nước trong thời hạn 5 năm kể từ ngày được cấp.

This entry was posted in Thị trường. Bookmark the permalink.