ADB tăng cường hợp tác với Trung Quốc

Ngân hàng phát triển châu Á ADB mới đây cho biết sẽ tăng cường hợp tác tài chính song phương với Trung Quốc bằng một chiến lược đối tác 5 năm 2016-2020. Tuyên bố của ADB nêu rõ chiến lược 5 năm cho phép 2 bên thúc đẩy hợp tác trong một số lĩnh vực như công và tư nhân hay tăng cường hợp tác Nam-Nam. ADB cũng sẽ đẩy mạnh hỗ trợ những nỗ lực hội nhập và hợp tác khu vực của Trung Quốc chủ yếu tập trung vào sự phát triển toàn diện thông qua quan tâm đến các hộ nghèo cũng như hỗ trợ cho sự phát triển bền vững của quốc gia này trong 5 năm tới. Bên cạnh đó ADB cũng hỗ trợ cho những giải pháp do lĩnh vực tư nhân đi đầu trong các vấn đề biến đổi khí hậu và môi trường.

This entry was posted in Thế giới. Bookmark the permalink.
0 comments