Kiểm tra, đánh giá an toàn nhà ở và công trình công cộng cũ

Thủ tướng chính phủ vừa có chỉ thị về việc kiểm tra rà soát, đánh giá an toàn chịu lực nhà ở và công trình công cộng cũ, nguy hiểm tại đô thị. Hiện tại nhiều đô thị trên cả nước vẫn còn tồn tại nhiều nhà chung cư và công trình công cộng được xây dựng từ lâu đã hết niên hạn sử dụng, chất lượng bị xuống cấp gây thiệt hại lớn về người và tài sản cho nhân dân. Do vậy thủ tướng yêu cầu Bộ xây dựng chỉ đạo các cơ quan chuyên môn nghiên cứu, kiểm định an toàn chịu lực đối với nhà ở và các công trình công cộng, kiểm định nhằm đảm bảo an toàn cho người sử dụng.

This entry was posted in Thị trường. Bookmark the permalink.