Hưởng ứng đề cử những chính sách tốt nhất hoặc tồi nhất do VCCI tổ chức

Hơn 200 đề cử những chính sách tồi nhất hoặc tốt nhất đã được gửi về phòng thương mại và công nghiệp Việt Nam VCCI dù còn khoảng 2 tuần nữa mới hết hạn đề cử. Các đề cử tốt nhất thường do các Bộ hoặc những người làm trong bộ ra những quy định ảnh hưởng đến doanh nghiệp, ngược lại nhiều doanh nghiệp lại đưa ra những đề cử tồi nhất cho những chính sách của các Bộ đưa ra.

Các Bộ có nhiều đề cử tồi nhất là Bộ xây dựng, Bộ NN&PTNT, Bộ thông tin và truyền thông, trong khi các Bộ có nhiều đề cử tốt nhất rơi vào Bộ tài chính và Bộ kế hoạch đầu tư. Sau khi cuộc bình chọn được phát động, nhiều Bộ đã hợp tác tích cực như Bộ giao thông vận tải đã gửi công văn cho 70 đơn vị trực thuộc Bộ yêu cầu gửi ngay các đề cử cho VCCI. Tuy nhiên không phải Bộ nào cũng dũng cảm đối mặt với các phản biện từ phía doanh nghiệp.

Sau khi hạn đề cử kết thúc vào ngày 29/2 tới đây, VCCI sẽ dựa trên các đề cử do chính những Bộ ngành và doanh nghiệp liên quan để chọn ra 30 đề cử tốt nhất và 30 đề cử tồi nhất rồi công bố rộng rãi trên website của VCCI để các đơn vị tự do vào bình chọn. Cuối cùng sẽ chọn ra 10 chính sách tốt nhất và 10 chính sách tồi nhất để trao giải.

This entry was posted in Kinh tế. Bookmark the permalink.