Mỹ: bệnh viện trả tiền chuộc cho tin tặc bằng Bitcoin

1 bệnh viện tại Los Angeles-Mỹ đã buộc phải trả 17.000 USD tiền chuộc cho các tin tặc sau suốt 2 tuần phải sử dụng giấy và bút để ghi chép thay cho các chương trình quản lý đã bị đánh sập. Đáng chú ý là số tiền chuộc này được trả bằng Bitcoin.

Hệ thống máy tính của bệnh viện này đã liên tục bị đánh sập trong suốt 2 tuần qua và những tin tặc đã yêu cầu bệnh viện này phải trả cho chúng 9.000 Bitcoin tương đương 3,7 triệu USD. Không muốn nhượng bộ nhưng do quá trình chăm sóc các bệnh nhân bị ảnh hưởng nặng nề, bệnh viện đang chấp nhận trả 1 phần tiền chuộc để khôi phục hệ thống máy tính. Hiện công tác điều tra vụ tấn công mạng đang được gấp rút tiến hành.

This entry was posted in Thế giới. Bookmark the permalink.