Lập tổ công tác xem xét thủ tục đầu tư 160 toa xe lửa đã qua sử dụng

Bộ giao thông vận tải vừa thành lập tổ công tác đặc biệt để xem xét đánh giá thủ tục đầu tư của tổng công ty đường sắt Việt Nam cũng như công ty đường sắt Hà Nội về chủ trương mua hơn 160 toa xe lửa đã qua sử dụng.

Theo đó đại diện Bộ khẳng định sẽ có trả lời chính thức khi tổ công tác của Bộ hoàn thành công tác đánh giá này. Trước đó liên quan đến việc xử lý cán bộ đề xuất chủ trương mua hơn 160 toa đã qua sử dụng 20 năm của cục đường sắt Côn Minh-Trung Quốc, hội đồng thành viên tổng công ty đường sắt Việt Nam đã ra nghị quyết miễn nhiệm chức danh tổng giám đốc công ty đường sắt Hà Nội đối với ông Nguyễn Viết Hiệp vì báo cáo vượt cấp và chậm thực thi nhiệm vụ được giao.

This entry was posted in Kinh tế. Bookmark the permalink.