Các nhà tài trợ ở EU bàn kế hoạch giảm nợ từng bước cho Hy Lạp

Truyền thông Hy Lạp cho hay các nhà tài trợ ở liên minh châu Âu EU đang bàn về kế hoạch giảm nợ từng bước cho Hy Lạp với điều kiện nước này thông qua các cải cách bổ sung đến năm 2022.

Ban đầu các nhà tài trợ sẽ hạ lãi suất và lùi thời hạn thanh toán số nợ 316 tỷ EURO của Hy Lạp trước khi tiến hành đàm phán về việc gán thanh toán nợ với tăng trưởng kinh tế trên cơ sở Hy Lạp thực thi các biện pháp nhất trí với chủ nợ đến năm 2022. Tuy nhiên các bộ trưởng tài chính EUROZONE hiện đang tỏ ra quan ngại về chất lượng các cải cách mà Hy Lạp đã tham gia cam kết để đổi lấy gói cứu trợ. Nếu không nhận được những đánh giá tích cực thì Hy Lạp sẽ không thể tiến hành các cuộc thương lượng giảm nợ mà nước này mong muốn.

This entry was posted in Thế giới. Bookmark the permalink.