Ninh Thuận loay hoay tìm đầu ra cho sản phẩm thịt cừu

Những năm gần đây số lượng cừu liên tục gia tăng và đã trở thành vật nuôi chủ lực tại vùng đất khô cằn Ninh Thuận. Tuy nhiên vì còn xa lạ với nhiều người nên thịt cừu vẫn chưa được phổ biến tại Việt Nam và hiện nay đầu ra còn gặp nhiều khó khăn.

Không chỉ khó đầu ra, giá bán cừu hiện nay của người dân cũng ngày càng giảm. Những người nuôi cừu trong khi đợi bán được cừu thì phải tranh thủ gom phân để bán bù cho việc thịt cừu giảm giá. Theo đại diện tỉnh Ninh Thuận, thịt cừu chưa ổn định về đầu ra một phần do đàn cừu phát triển hiện nay đang theo hướng tự phát, một mặt tỉnh cũng chưa xây dựng được một đầu mối tiêu thụ ổn định rộng khắp. 100% sản phẩm thịt cừu tiêu thụ trong nước chủ yếu cho một số nhà hàng mà thôi. Việc xây dựng thương hiệu và chỉ dẫn địa lý cho sản phẩm thịt cừu cũng chỉ đang được thực hiện. Đàn cừu của tỉnh Ninh Thuận hiện đã phát triển tới 95.000 con tuy nhiên đã chững lại trong 2 năm nay do khô hạn và đầu ra không ổn định. Ngành chức năng tỉnh cũng kỳ vọng khi xây dựng được thương hiệu thịt cừu Ninh Thuận sẽ xuất khẩu đi các nước vùng Trung Đông, khi đó tiêu thụ nội địa cũng sẽ tăng gấp đôi so với hiện nay.

This entry was posted in Thị trường. Bookmark the permalink.
0 comments