Xuất khẩu gạo khởi sắc đầu năm 2016

Xuất khẩu gạo đầu năm 2016 tăng hơn 50% so với cùng kỳ năm ngoái và là dấu hiệu khởi sắc cho ngành xuất khẩu gạo Việt Nam trong năm nay. Cụ thể khối lượng gạo xuất khẩu trong tháng 1 đạt gần 500 nghìn tấn, tăng 56% về số lượng và tăng 46% về giá trị. Theo hiệp hội lương thực Việt Nam, sở dĩ xuất khẩu gạo tăng mạnh là do thị trường Philipines, Indonesia tăng cường nhập khẩu gạo vì những nước này chịu ảnh hưởng nặng nề bởi hạn hán nên mua gạo dự trữ. Nhờ xuất khẩu thuận lợi, lượng gạo tồn kho của các doanh nghiệp cũng được giải quyết gần hết, người nông dân cũng sẽ được hưởng lợi.

This entry was posted in Kinh tế. Bookmark the permalink.