Gần 45% dân số thế giới đã được tiếp cận với internet

Theo thống kê mới nhất của Facebook 3,2 tỷ người tức gần 45% dân số thế giới đã được tiếp cận với internet, điều này là nhờ vào thu nhập của người dân trên toàn thế giới đang có xu hướng tăng lên giúp cho họ có đủ điều kiện để sử dụng mạng internet.

Số liệu cho thấy gần 80% người sử dụng internet đến từ các nước phát triển, Trung Quốc là quốc gia đứng đầu với số người dùng. Tuy nhiên thống kê cũng chỉ ra rằng nếu các quốc gia không nâng cao dân trí, phát triển cơ sở hạ tầng viễn thông thì đến hết thập kỷ này, số người không được tiếp cận với internet sẽ gần như giữ nguyên.

This entry was posted in Thế giới. Bookmark the permalink.