Tổng tài sản ngân hàng tăng 37%

Tính tới thời điểm này thì tổng tài sản ngành ngân hàng tăng tới 37% so với 1 năm trước đó. Đây là thông tin từ ngân hàng nhà nước công bố thông qua 1 số chỉ tiêu cơ bản trong hoạt động hệ thống các tổ chức tín dụng.

Kết quả trên dựa vào kết quả hoạt động kinh doanh của ngành ngân hàng đã có sự cải thiện rõ rệt trong năm vừa qua so với năm trước đó. Thanh khoản dồi dào, tỷ lệ nợ xấu, dư nợ tín dụng giảm đáng kể ở mức dưới 3%, mức độ rủi ro của các nhóm khách hàng giảm. Trên cơ sở đó các tổ chức tín dụng đang lạc quan về sự phục hồi của nền kinh tế và khả năng hấp thụ vốn vay cũng như triển vọng sản xuất kinh doanh của các doanh nghiệp trong năm 2016.

This entry was posted in Tài chính. Bookmark the permalink.