Hơn 60% doanh nghiệp Nhật Bản tại Việt Nam có kế hoạch mở rộng kinh doanh

Theo khảo sát mới nhất của tổ chức xúc tiến thương mại Nhật Bản JETRO, hơn 60% doanh nghiệp Nhật Bản đang đầu tư tại Việt Nam có kế hoạch mở rộng kinh doanh.

Mặc dù đã tăng nhẹ về mức độ rủi ro của môi trường đầu tư kinh doanh so với năm trước, Việt Nam vẫn là lựa chọn đầu tư của nhiều doanh nghiệp Nhật Bản bởi những lợi thế từ điều kiện chính trị ổn định và đặc biệt là nhân công giá rẻ. Đây là tỷ lệ gần như cao nhất trong các quốc gia được khảo sát.

This entry was posted in Đầu tư. Bookmark the permalink.