Đồng Nai: 17.000 công nhân công ty Pouchen ngưng làm việc

Sáng nay tại công ty Pouchen Việt Nam ở xã Hóa An TP.Biên Hòa, Đồng Nai, hàng chục ngàn công nhân đã ngừng làm việc để phản đối công ty tiến hành đánh giá xếp loại lao động theo 5 bậc nhằm đưa ra quy chế thưởng phạt của công ty.

Từ 2 ngày nay số công nhân tham gia ngừng việc tập thể đã lên tới khoảng 17.000 người. Nguyên nhân được các công nhân đưa ra là công ty áp dụng cách tính trừ lương thưởng quá khắt khe, trong đó việc chấm trừ ngày nghỉ của công nhân bao gồm cả nghỉ phép để xếp loại lao động làm cho công nhân cảm thấy quá thiệt thòi. Theo đó nếu công nhân nghỉ không phép sẽ bị công ty trừ 13 điểm, nghỉ có phép cũng bị trừ 3 điểm, công nhân nào bị trừ 13 điểm thì tự động bị xếp loại C đồng nghĩa đến cuối tháng hay cuối năm sẽ bị cắt hết các khoản trợ cấp và tiền thưởng.

This entry was posted in Thị trường. Bookmark the permalink.
0 comments