Nước sạch tại TP.Hồ Chí Minh-nơi thừa, nơi thiếu

Chỉ tiêu của TP.Hồ Chí Minh là đến năm 2020, 100% người dân TP.Hồ Chí Minh được sử dụng nước sạch, nước hợp vệ sinh. Tuy nhiên hiện nay tình trạng người dân vẫn thường xuyên sử dụng nguồn nước giếng khoan, điều đáng nói là việc sử dụng nước giếng khoan ở cả những nơi có nước máy. Tình trạng này gây nên việc nơi thừa, nơi thiếu không chỉ làm khó cho các đơn vị cung cấp nước mà còn ảnh hưởng đến sức khỏe của người dân.

 

This entry was posted in Thị trường. Bookmark the permalink.
0 comments