Xem xét xử lý cá nhân liên quan đến chủ trương mua toa xe cũ

Liên quan đến đề xuất mua hơn 160 toa xe Trung Quốc đã qua sử dụng của Tổng công ty đường sắt Việt Nam vừa qua, sau 1 tuần thực hiện kiểm tra, sáng hôm nay Bộ giao thông vận tải đã có thông tin chính thức về việc xử lý các cá nhân có liên quan.

Theo đó Bộ giao thông vận tải sẽ xem xét kỷ luật ông Trần Ngọc Thành chủ tịch hội đồng thành viên tổng công ty đường sắt về trách nhiệm trong việc chỉ đạo đầu tư, bởi theo quy định việc đầu tư toa xe chỉ được đóng mới chứ không được mua toa xe đã qua sử dụng. Tuy nhiên tổng công ty đường sắt và các đơn vị liên quan lại có chủ trương mua toa xe cũ khi chưa có sự chấp thuận của thủ tướng chính phủ và Bộ giao thông vận tải, đồng thời cung cấp thông tin cho cơ quan ngôn luận không đầy đủ và thiếu chính xác. Bộ giao thông vận tải yêu cầu trước ngày 15/3 tới đây, tổng công ty đường sắt phải hoàn thành việc làm rõ trách nhiệm và kiểm điểm từng cá nhân liên quan.

This entry was posted in Kinh tế. Bookmark the permalink.