Nhiều dịch vụ y tế sẽ tăng giá vào ngày mai

Từ ngày mai các bệnh viện trên toàn quốc sẽ đồng loạt tăng giá viện phí. Đợt điều chỉnh viện phí này trước mắt sẽ chỉ áp dụng đối với các đối tượng có thẻ bảo hiểm y tế.

Hơn 1.800 dịch vụ, kỹ thuật và xét nghiệm sẽ được điều chỉnh tăng giá bình quân 30% so với mức giá hiện hành. Bên cạnh đó nhân viên bệnh viện sẵn sàng làm thêm giờ để phục vụ, hướng dẫn người bệnh trong thời gian đầu áp dụng mức viện phí mới.

This entry was posted in Kinh tế. Bookmark the permalink.
0 comments