Chỉ số PMI tháng 2 về sát ngưỡng không thay đổi

Chỉ số nhà quản trị mua hàng PMI của Việt Nam trong tháng 2 vừa qua đã giảm 1,2 điểm so với tháng trước đó. Dù giảm điểm nhưng chỉ số này vẫn ở mức 50,3 điểm nằm trên ngưỡng không thay đổi.

Theo số liệu được Nikkei công bố ngày hôm qua, lĩnh vực sản xuất đã được cải thiện trong 3 tháng liên tiếp nhưng mức độ cải thiện trong tháng 2 vừa qua là yếu nhất trong giai đoạn này. Các điều kiện kinh doanh của lĩnh vực sản xuất tại Việt Nam tiếp tục cải thiện nhẹ khi tăng trưởng sản lượng, số lượng đơn đặt hàng mới và việc làm vẫn được duy trì. Tuy nhiên mức tăng trưởng ứng với từng tham số yếu hơn so với tháng 1.

This entry was posted in Kinh tế. Bookmark the permalink.