Italy truy thu số tiền trốn thuế kỷ lục

Gần 15 tỷ EURO là số tiền trốn thuế kỷ lục vừa được cơ quan thuế Italia truy thu trong năm 2015. Như vậy chỉ trong 1 thập kỷ qua, số tiền trốn thuế được truy thu ở Italia đã tăng gấp 3 lần. Số tiền này chủ yếu đến từ những lao động không có hợp đồng hoặc không khai báo với sở thuế. Trong năm ngoái, hơn 300 nghìn người dân đã được yêu cầu nộp lại số tiền thuế chưa đóng, tuy nhiên chỉ gần một nửa trong số đó tuân thủ. Ước tính tổng thiệt hại do trốn thuế tại Italia đã lên tới 90 tỷ EURO/năm tương đường 7,5% GDP.

This entry was posted in Thế giới. Bookmark the permalink.