Việt Nam có thể thoát bẫy thu nhập trung bình nhờ FTA

Việt Nam có thể thoát bẫy thu nhập trung bình nhờ các hiệp định thương mại tự do. Đây là nhận định của đại diện phòng thương mại châu Âu EUROCHAM tại buổi công bố Sách trắng 2016 tại Hà Nội.

Nhóm tác giả nhận định sau khi FTA giữa Việt Nam và EU có hiệu lực, vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài từ EU gia tăng sẽ đem lại những kỹ năng mới, chuyển giao công thức và công nghệ giúp Việt Nam tránh được bẫy thu nhập trung bình. Cũng theo Sách trắng, EUROCHAM đã ước tính FTA Việt Nam-EU có thể giúp GDP của Việt Nam tăng trên 15% và giá trị kim ngạch xuất khẩu sang EU có thể tăng gần 35%.

This entry was posted in Kinh tế. Bookmark the permalink.
0 comments