Tag Archives: Android

Windows Phone giành thị phần từ iOS, Android

Bất chấp smartphone Android và iPhone đang thống trị thị trường di động, các thiết bị sử dụng Windows Phone đang ngày càng thu hút thêm người dùng toàn cầu.