Tag Archives: DNA

Đại học Moscow xây dựng bộ dữ liệu DNA lớn nhất thế giới

Đại học Moscow nhận được trợ cấp của chính phủ Nga và sự hợp tác của các cơ quan khoa học để thực hiện một thư viện di truyền không để sót DNA của bất kì loài sinh vật nào …