Tag Archives: iOS

Windows Phone giành thị phần từ iOS, Android

Bất chấp smartphone Android và iPhone đang thống trị thị trường di động, các thiết bị sử dụng Windows Phone đang ngày càng thu hút thêm người dùng toàn cầu.

Apple, Yahoo sẽ tích hợp thêm nhiều tính năng cho iOS

Apple đang trong quá trình đàm phán với Yahoo để tìm cách mang lại nhiều dữ liệu của Yahoo lên iPhone, iPad và iPod.