Tag Archives: kinh tế Triều Tiên

Những biện pháp kinh tế mới của Triều Tiên

Những biện pháp kinh tế mới của Triều Tiên

Triều Tiên được đánh giá là có lực lượng nhân công rẻ và nhiều kinh nghiệm. Trong những năm gần đây, xuất khẩu lao động là một nguồn quan trọng mang lại ngoại tệ cho nước này.